Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Tin tức mới cập nhật

Tuyển sinh sau đại học

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017 như sau:
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDDT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2016 như  sau:
Căn cứ công văn số 1390/XHNV-ĐT ngày 27/04/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gửi Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương Việt Nam về việc hợp tác tuyển sinh và đào tạo bậc Sau Đại học.Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2016 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc Gia Hà Nội như sau:
Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014, Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2016
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDDT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹnăm 2016 như  sau:
Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2015 của ĐHQGHN được ban hành theo văn bản số: 5646/HD-ĐHQGHN ngày 31/12/2014. Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2015 cụ thể như sau:

Căn cứ thông tư số 15/2014/TT-BGDDT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ năm 2015 như  sau:

 Căn cứ quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ theo thông tư 15/2014/TT-BGDDT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & đào tạo.Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2015 như sau:

 
 Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”; Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cao học xây dựng cho năm 2015, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015, với 04 chuyên ngành:

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2015 của Viên Đại học Mở Hầ Nội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại thông báo số 173/TB-BGDĐT ngày 01 tháng 04 năm 2015.Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2015 chuyên ngành:

Hỗ trợ trực tuyến
Ban tuyển sinh
0966.38.33.99
 
Liên hệ quảng cáo
 
xét tuyển học bạ đại học chính quy năm 2015
Liên thông đại học
tuyển sinh liên thông ngành y dược
Văn Bằng 2 sư phạm mầm non
xét tuyển ngành y dược
Luyện viết chữ đẹp