Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Tin tức mới cập nhật

Tuyển sinh tại chức

Căn cứ chỉ tiêu đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Thành Tây năm 2016, Hiệu trưởng trường đại học thành tây thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm ngành điều dưỡng năm 2016 như sau:
Trường Đại học sư phạm Hà nội thông báo tuyển sinh liên thông Trung cấp lên Đại học; Cao đẳng lên Đại học. Ngành tuyển sinh: Giáo dục mầm non - Giáo dục tiểu học cụ thể như sau:
Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học năm học 2015 – 2016, Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Hệ đại học tại chức cũ) tại Học viện. Cụ thể như sau:
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo giao cho trường Đại học kinh tế quốc dân. Trường Đại học kinh tế quốc dân tthông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học năm 2016 như sau:
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh chung của trường . Đại học thương mại thôn báo tuyển sinh hệ VHVL năm 2016 các ngành như sau :
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học xây dựng năm 2016, Hiệu trưởng trường đại học xây dựng thông báo tuyển sinh hệ VHVL (Hệ tại chức cũ) năm 2016 như sau:
Căn cứ Công văn số 368/ĐN-NT ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12 về việc mở lớp Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học.Căn cứ quyết định số 281/QĐ-ĐHLHN ngày 27 tháng 01 năm 2015 về việc phân chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Luật hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

 Căn cứ văn bản số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học cụ thể như sau :

Hỗ trợ trực tuyến
Ban tuyển sinh
0966.38.33.99
 
Liên hệ quảng cáo
 
xét tuyển học bạ đại học chính quy năm 2015
Liên thông đại học
tuyển sinh liên thông ngành y dược
Văn Bằng 2 sư phạm mầm non
xét tuyển ngành y dược
Luyện viết chữ đẹp