Có thể bạn quan tâm:
-  
Văn bằng 2 Dược - Điều dưỡng 
 X
ét tuyển cao đẳng ngành Dược , Điều dưỡng 2016
 Xét tuyển đại học ngành Dược , Điều dưỡng 2016 
- Liên thông Đại học Dược- Điều dưỡng
- Liên thông Cao đẳng dược - Điều dưỡng