Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Tin tức mới cập nhật

Hướng dẫn hồ sơ và ghi Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2015

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:
Hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia năm 2015 gồm: 1 túi đựng hồ sơ và 2 phiếu ĐKDT với các nội dung như sau:
- Túi đựng hồ sơ: mặt trước là một phiếu khai thông tin ĐKDT của thí sinh, mặt sau là những điểm cần lưu ý khi khai hồ sơ.
- Phiếu số 1: gồm các nội dung cơ bản như mặt trước của túi đựng hồ sơ.
- Phiếu số 2: mặt trước gồm các nội dung cơ bản như mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau là hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT kỳ thi THPT quốc gia.
- 2 ảnh 4×6, 1 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ nhận của thí sinh.
- Bản sao chụp (photocopy) hai mặt chứng minh nhân dân trên một mặt của tờ giấy A4 và 2 ảnh cỡ 4×6 kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng sáu tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, tỉnh, huyện và mã số đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh, 2 ảnh này đựng trong một phong bì nhỏ). Ngoài ra phải dán thêm 1 ảnh vào vị trí đã xác định ở mặt trước túi đựng hồ sơ.
 
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI:
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Mục 1: Họ, chữ đệm và tên của thí sinh:
- Viết đầy đủ họ, tên đệm, tên chính như trong giấy khai sinh, viết bằng chữ IN HOA CÓ DẤU.
- Thông tin giới tính: điền 0 với nam, điền 1 với nữ.
Mục 2: Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
- Ghi rõ ngày, tháng, nếu nhỏ hơn 10 các em ghi thêm số 0 đằng trước.
- Năm sinh chỉ ghi 2 số cuối của năm sinh.
Mục 3: Nơi sinh, dân tộc
- Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh/ thành phố:
- Dân tộc: viết bằng chữ. Ví dụ: Kinh
Mục 4: Giấy chứng minh nhân dân (CMT) :
- Các bạn có CMT mới, sẽ có 12 chữ số. CMT cũ là 9 chữ số.
- Mỗi con số ghi vào 1 ô.
Vì vậy nếu CMT có 9 số, các em bỏ qua 3 ô đầu, viết lùi về bên phải
Mục 5: Hộ khẩu thường trú:
- Các em xem địa chỉ thường trú trong sổ hộ khẩu của gia đình là chính xác nhất.
Ghi rõ bằng chữ vào đường kẻ chấm và điền lần lượt mã tỉnh, mã huyện vào ô trống. Mỗi loại mã gồm 2 chữ số.  Xem mã tỉnh, huyện, TẠI ĐÂY
 (Lưu ý: Thí sinh được hưởng ưu tiên xét TN hoặc xét tuyển ĐH, CĐ theo HKTT tại các xã đặc biệt khó khăn theo quy định, cần khai thêm mã xã/phường)
Mục 6: Nơi học THPT hoặc tương đương
Các em ghi rõ tên trường THPT các em học theo từng năm lớp 10, 11, 12 và địa chỉ trường, thuộc quận/ huyện/ tỉnh nào vào chỗ trống. Sau đó điền mã tỉnh, mã trường vào ô trống bên cạnh. Mã tỉnh có 2 chữ số, mã trường có 3 chữ số. 
Mục 7: Điện thoại/ Email:
- Ở mục này các em có thể điền số điện thoại cá nhân hoặc SĐT của bố, mẹ, người thân. Phải điền chính xác để Hội đồng thi có thể liên hệ với các em trong trường hợp cần thiết.
- Email: điền email cá nhân hoặc người thân.
Mục 8: Địa chỉ liên hệ:
Là địa chỉ để Hội đồng thi gửi giấy báo dự thi và kết quả thi về cho các em. Các em có thể điền địa chỉ trường/ nhà, sao cho thuận tiện nhất.
 
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THI
Mục 9: Đăng kí dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT & Đăng kí dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ: Đây là phần quan trọng, cần lưu ý, vì đánh dấu sai có thể làm ảnh hưởng kết quả của các em.
- Thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp đánh dấu X vào ô đầu tiên,
- Thí sinh thi vừa để xét tốt nghiệp vừa để xét Đại học và cao đẳng đánh dấu X vào cả 2 ô.
- Thí sinh thi lại đã tốt nghiệp hoặc liên thông chỉ đánh dấu X vào ô thứ 2: ô đăng kí thi xét Đại học, CĐ
Mục 10: Dự thi tại cụm:
Các em viết rõ tên cụm thi, mã cụm mà các em muốn đăng kí, theo thông tin hướng dẫn của Bộ và các Sở GDĐT.Tra cụm thi, mã cụm thi TẠI ĐÂY.
Mục 11: Nơi nộp hồ sơ ĐKDT:
- Hs lớp 12 ghi tên trường đang học vì các em nộp tại trường.
-Thí sinh tự do ghi tên địa điểm nộp hồ sơ, thường là các phòng giáo dục, ghi rõ huyện, tỉnh.
- Điền mã đơn vị đăng ký dự thi vào ô trống, tức là mã Trường mà các em đang học với học sinh lớp 12, mã các điểm thu nhận hồ sơ với thí sinh tự do là phòng giáo dục hoặc sở.
- Mã đơn vị đăng ký dự thi ghi theo hướng dẫn của nơi thu hồ sơ.
Mục 12: Đăng ký các môn thi:
- Mỗi thí sinh được thi tối đa 8 môn.
- Phần này đối với học sinh lớp 12 hoặc các bạn chưa tốt nghiệp đánh dấu X vào các môn thi mà các em xét TN và môn thi để xét ĐH, CĐ mà các trường này yêu cầu.
- Riêng thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT chỉ cần thi các môn trong tổ hợp môn mà ngành/ trường ĐH, CĐ yêu cầu nên chỉ đánh dấu các môn đó.
- Môn Ngoại ngữ không đánh dấu X mà ghi rõ kí hiệu của môn thi. Ví dụ: Tiếng Anh ghi N1, tiếng Nga ghi N2,…
 
C. THÔNG TIN ĐỂ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
(Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ thì bỏ qua phần này)
Mục 13. Đăng ký miễn thi ngoại ngữ: Thí sinh ghi tên loại chứng chỉ đủ điều kiện được miễn thi theo quy định của Bộ GD hoặc ghi rõ là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế để được miễn thi TN Ngoại ngữ. Danh sách chứng chỉ được Bộ giáo dục công bố trong tài liệu hướng dẫn hoặc xem TẠI ĐÂY
Mục 14: Điểm bảo lưu:
- Dành cho thí sinh đã thi năm 2014 mà chưa đỗ TN. Nếu các em dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
- Nếu không sử dụng điểm bảo lưu thì các em phải thi tất cả các môn đã đăng ký để xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không có điểm bảo lưu.
- Ghi rõ điểm của các môn muốn bảo lưu vào ô tương ứng.
Mục 15: Đăng ký môn đề xét tốt nghiệp
- Mục này chỉ dành cho học sinh 12 và thí sinh tự do chưa đỗ tốt nghiệp.
- Các bạn chỉ đánh dấu X vào 4 môn dùng để xét TN. Trong đó có 3 môn bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 môn tự chọn bất kì trong các môn còn lại.
- 4 môn trong mục này sẽ là 4 môn để xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 mà không xét kết quả các môn ngoài mục này mà học sinh đã đăng ký ở Mục 12 nói trên.
 
D. THÔNG TIN DÙNG ĐỂ XÉT CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐH, CĐ
(Thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận TN THPT thì bỏ qua phần này)
Mục 16: Đối tương ưu tiên tuyển sinh:
Chỉ thí sinh thi xét ĐH CĐ mới phải ghi mục này. Khoanh tròn vào nhóm đối tượng và ghi lại mã nhóm vào ô bên cạnh. Nếu không thuộc đối tượng nào thì để trống. Xem các đối tượng ưu tiên TẠI ĐÂY
Mục 17: Khu vực tuyển sinh (khu vực ưu tiên):
- Chỉ thí sinh thi xét ĐH CĐ mới phải ghi mục này .
- Trong 3 năm học THPT hoặc tương đương, học ở đâu lâu hơn hưởng ưu tiên khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở đâu hưởng ưu tiên khu vực ở đó. Riêng học sinh tại các trường THPT Dân tộc nội trú, khu vực được ghi theo khu vực hộ khẩu thường trú của học sinh.
- Khoanh tròn vào khu vực và ghi lại mã khu vực vào ô bên cạnh. Lưu ý: Khu vực 1 ghi số 1, KV2 ghi số 2, KV2NT ghi 2NT, KV3 ghi số 3.
- Xem thông tin các khu vực ưu tiên TẠI ĐÂY (Lưu ý: Thông tin khu vực tuyển sinh cũng có trong bảng mã trường THPT)
Mục 18: Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Ghi 4 chữ số năm tốt nghiệp vào 4 ô
Mục 19: Mục này dành cho thí sinh dự thi để xét liên thông. Tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề thì đánh dấu vào ô TC, tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề thi đánh dấu vào ô CĐ
Để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4×6 và có xác nhận của trường (nếu đang là học sinh) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương).

[Quay lại]
Các tin liên quan

Những điểm cần lưu ý trong kỳ thi THPT Quốc Gia
Quy định về miễn thi môn NN trong công nhận TN THPT năm 2015.
Các đối tượng được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển năm 2015
Mã cụm thi THPT Quốc gia 2015
Những điểm thí sinh cần chú ý khi làm hồ sơ thi THPT Quốc gia 2015
Cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích khi xét tốt nghiệp THPT
Hỗ trợ trực tuyến
Ban tuyển sinh
0966.38.33.99
 
Liên hệ quảng cáo
 
xét tuyển học bạ đại học chính quy năm 2015
Liên thông đại học
tuyển sinh liên thông ngành y dược
Văn Bằng 2 sư phạm mầm non
xét tuyển ngành y dược
Luyện viết chữ đẹp