Do go thu khoa Do go thu khoa Do go thu khoa
Tin tức mới cập nhật

Đại học kinh tế Quốc Dân tuyển sinh hệ vừa học vừa làm năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Số: 307/TB-ĐHKTQD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––

Hà nội, ngày  19 tháng  03  năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

NĂM 2015

 

Căn cứ Điều lệ trường đại học ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

 Căn cứ văn bản số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;;

Căn cứ Quyết định số 55/2012/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo  dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

Căn cứ Quyết định số 22/2001/GD-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai;

Căn cứ Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về liên kết đào tạo”;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, kế hoạch tuyển sinh năm 2015,

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Thông báo và quy định công tác tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

năm 2015 như sau :

I.  HỆ ĐÀO TẠO, NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

1.    Hệ đào tạo, thời gian đào tạo và văn bằng được cấp

 

Hệ

Hệ VLVH

Hệ LT từ trình độ TCCN lên trình độ ĐH

Hệ LT từ trình độ  TC Nghề lên trình độ  ĐH

Hệ LT từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH

Hệ LT từ trình độ  CĐ Nghề lên trình độ ĐH

Hệ Đại học để cấp bằng Đại học thứ hai

Khoá

47

5

02

15

02

26

Thời gian đào tạo

4 đến 4,5 năm

2,5 đến 3 năm

3,5 năm

1,5 năm

2 năm

2,5 năm

Văn bằng cấp sau quá trình đào tạo

Đại học

 

Đại học

 

Đại học

 

Đại học

 

Đại học

 

Đại học

 

 

2. Ngành và chuyên ngành tuyển sinh

            Các ngành và chuyên ngành tuyển sinh đối với từng hệ (xem các phụ lục kèm theo)

II.      PHƯƠNG THỨC HỌC 

            Thí sinh có thể chọn một trong một trong các phương thức học sau:

1. Định kỳ học ngoài giờ hàng tuần (trong suốt khoá học) vào các buổi tối trong tuần, ngày thứ bảy và chủ nhật.

2. Định kỳ học hàng năm (trong giờ hành chính), mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ từ  6 đến 8 tuần.

3. Định kỳ học hàng tháng (trong giờ hành chính), mỗi tháng học 10 ngày.

4. Đối với phương thức học định kỳ hàng năm, định kỳ hàng tháng có thể học theo hình thức 1 buổi trong giờ hành chính và 1 buổi ngoài giờ (Định kỳ - Bán ngoài giờ)

III.      ĐỐI TƯỢNG VÀ THỦ TỤC TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh đối với từng hệ (xem các phụ lục kèm theo)

2. Thủ tục hồ sơ thi tuyển sinh đối với từng hệ (xem các phụ lục kèm theo)

3. Môn thi và hình thức thi tuyển sinh đối với từng hệ (xem các phụ lục kèm theo)

4. Kinh phí tuyển sinh

Thí sinh dự tuyển nộp các khoản kinh phí sau:

- Kinh phí đăng ký dự thi: 50.000đ/người

- Kinh phí dự thi: 300.000đ/1 thí sinh đối với hệ Đại học để cấp bằng đại học thứ hai; 400.000đ/1 thí sinh đối với các hệ tuyển sinh còn lại

Kinh phí đăng ký dự thi và kinh phí thi nộp ngay khi đăng ký dự tuyển.

5. Thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển và khai giảng:

 

Địa điểm tuyển sinh

Thời gian các kỳ thi tuyển sinh

Thời gian

ôn văn hoá

Thời gian

nhận hồ sơ

Thời gian

thi tuyển sinh

Thời gian

khai giảng

1. Tại Trường

Tháng 6 năm 2015

25.05.2015 đến 27.06.2015

Thí sinh đăng ký trực tuyến từ ngày ra thông báo này đến ngày 26/09/2015

27, 28.06.2015

10.08.2015

Tháng 10 năm 2015

21.09.2015 đến 17.10.2015

17, 18.10.2015

06.11.2015

2. Tại các đơn vị phối hợp đào tạo

Tháng 4 năm 2015

16.03.2015 đến 18.04.2015

16.03.2015 đến 20.03.2015

18, 19.04.2015

25.05.2015

Tháng 6 năm 2015

25.05.2015 đến 27.06.2015

12.05.2015 đến 16.05.2015

27, 28.06.2015

10.08.2015

Tháng 8 năm 2015

01.07.2015 đến 08.08.2015

29.06.2015 đến 03.07.2015

08, 09.08.2015

07.09.2015

Tháng 10 năm 2015

21.09.2015 đến 17.10.2015

22.09.2015 đến 26.09.2015

17, 18.10.2015

06.11.2015

Tháng 12 năm 2015

11.11.2015 đến 12.12.2015

11.11.2015 đến 15.11.2015

12, 13.12.2015

11.02.2016

Trường chỉ tổ chức thi tuyển sinh khi số lượng đăng ký mỗi chuyên ngành/hệ đào tạo có đủ số lượng để đảm bảo quy mô đào tạo theo quy định. Thí sinh dự tuyển tại trường đăng ký trực tuyến trên trang Web: http://khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn. Khi đủ số lượng dự thi, Trường sẽ gửi thông báo (qua email của thí sinh) và mời thí sinh đến Trường làm các thủ tục đăng ký dự tuyển chính thức.

6. Thí sinh trúng tuyển được xem xét cho từng kỳ thi, điểm thi, hệ tuyển sinh và ngành/chuyên ngành tuyển sinh (chi tiết xem các phụ lục kèm theo)

7. Tổ chức đào tạo

Trường sẽ tổ chức đào tạo cho mỗi chuyên ngành, phương thức học, hệ đào tạo của kỳ thi tuyển khi có từ 60 thí sinh trúng tuyển trở lên. Trường hợp thí sinh trúng tuyển ít hơn có thể đăng ký chuyển sang học chuyên ngành và phương thức học khác (theo hướng dẫn của Trường) hoặc bảo lưu kết quả thi tuyển 1 năm (tính từ ngày ghi trên giấy báo tập trung học).

Thí sinh trúng tuyển kỳ thi nào, điểm học nào được học với khoá học và địa điểm học đó.

Thí sinh trúng tuyển phải đến nhập học, khai giảng và học tập theo đúng kế hoạch ghi trên giấy báo tập trung học.

Thí sinh trúng tuyển đến nhập học chậm do ốm đau, tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tại có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên Trường có thể xét tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh vào học với khoá liền ngay sau.

Thí sinh trúng tuyển không đến nhập học, không báo cáo với Trường hoặc có thời gian bảo lưu kết quả tuyển sinh (với các trường hợp nêu trên) quá 1 năm, sau khi khoá học khai giảng 15 ngày coi như bỏ học. Trường sẽ xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

Thí sinh nhập học phải nộp kinh phí và học phí theo quy định của Trường

Học phí được quy định riêng cho từng phương thức học, chuyên ngành, hệ đào tạo. Mức thu được Trường thông báo cụ thể khi báo nhập học và đầu kỳ học/năm học.

 

IV. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC MỞ LỚP VÀ TUYỂN SINH TẠI CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP ĐÀO TẠO

1. Đơn vị phối hợp đào tạo phải có đủ các điều kiện:

(1) Đơn vị phối hợp đào tạo phải là các trường ĐH, trường CĐ, trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh đảm bảo được các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý đối với các ngành được đào tạo; chịu trách nhiệm quản lý học viên, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất theo yêu cầu của trường.

(2) Có văn bản của UBND tỉnh (Thành phố) hoặc tương đương cho phép (hoặc giao chỉ tiêu) liên kết đào tạo với Trường Đại học kinh tế quốc dân

(3) Có Hợp đồng liên kết đào tạo giữa Trường (đơn vị chủ trì đào tạo) với Đơn vị phối hợp đào tạo (theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về liên kết đào tạo”)

2. Thủ tục liên kết đào tạo

(1) Các đơn vị có nhu cầu đào tạo phải có văn bản của UBND tỉnh hoặc tương đương (nêu rõ nhu cầu, đối tượng, phạm vi tuyển sinh, Hệ đào tạo, ngành và chuyên ngành đào tạo, phương thức học, số lớp xin mở (mỗi lớp không quá 80 người), địa điểm đặt lớp học (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax.. cơ quan, đơn vị đặt lớp học)  gửi 1 bản cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và 1 bản cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi nhận được hồ sơ xin mở lớp Trường tiến hành khảo sát cơ sở vật chất và các điều kiện khác... phục vụ quá trình tuyển sinh và đào tạo.

(2)  Trường có văn bản thông báo tuyển sinh.

(3) Trường cùng đơn vị ký hợp đồng đào tạo, bàn bạc cụ thể kế hoạch thực hiện và hoàn tất thủ tục tuyển sinh trước ngày thi tuyển chậm nhất là 30 ngày;

3. Điều kiện dự thi và hồ sơ dự thi của thí sinh tại các Đơn vị phối hợp đào tạo

Thí sinh dự tuyển vào các lớp tại các Đơn vị phối hợp đào tạo phải có đủ các điều kiện của thông báo này; có đủ các điều kiện dự tuyển của lớp học do Đơn vị phối hợp đào tạo quy định; có 2 bộ hồ sơ (theo mẫu do Khoa Đại học Tại chức phát hành) giống hệt nhau, nộp tại Đơn vị  phối hợp đào tạo theo thời gian do Trường và Đơn vị phối hợp đào tạo thống nhất quy định. Các nội dung khác được thực hiện như thông báo đã nêu.

 

Trên đây là nội dung tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học năm 2015. Chi tiết của thông báo và mọi thông tin có liên quan đến công tác tuyển sinh đăng trên trang Web của trường theo địa chỉ.hoặc trên trang Web của Khoa Đại học Tại chức theo địa chỉ http://khoadaihoctaichuc.neu.edu.vn

Cá nhân có nhu cầu học tập, đơn vị có nhu cầu mở lớp xin liên hệ với Khoa Đại học Tại chức (phòng 2, 4, 5, 6, 7- nhà 5) 


[Quay lại]
Các tin liên quan

Đại học thành tây thông báo tuyển sinh tại chức điều dưỡng năm 2016
Đại học sư phạm hà nội tuyển sinh liên thông VHVL năm 2016
Học viện tài chính tuyển sinh đại học VHVL khoá 47 năm 2016
Đại học kinh tế quốc dân hệ VHVL thông báo tuyển sinh năm 2016
Đại học thương mại tuyển sinh hệ VHVL năm 2016
Đại học xây dựng thông báo tuyển sinh hệ VHVL năm 2016
Đại học luật thông báo tuyển sinh tại chức năm 2015
Hỗ trợ trực tuyến
Ban tuyển sinh
0966.38.33.99
 
Liên hệ quảng cáo
 
xét tuyển học bạ đại học chính quy năm 2015
Liên thông đại học
tuyển sinh liên thông ngành y dược
Văn Bằng 2 sư phạm mầm non
xét tuyển ngành y dược
Luyện viết chữ đẹp